به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛ علی فلاح، معاون توسعه مدیریت و منابع جهاد کشاورزی مازندران گفت: امروزه شایسته‌سالاری و استفاده از نیروهای کارامد یکی از اصول اساسی و از عوامل موفقیت سازمان‌ها در حرکت به سمت پویایی و تحول است.

او ادامه داد: شایسته‌سالاری به عنوان رمز پیروزی حرکت‌های توسعه‌ای در درون سازمان‌هاست به‌گونه‌ای که مدیران در هیچ شرایطی نباید خود را بی‌نیاز از توجه به مفاهیم آموزه‌های آن بدانند و بر همین اساس در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی باید در تلاش باشیم تا شایسته‌ترین افراد را شناسایی کرده و با توجه به توان، لیاقت و شایستگی آنان جایگاه‌های مدیریتی را به تناسب تعهد و تخصص برای حفظ بهبود مستمر و افزایش بهره‌وری به آنان واگذار کنیم.

 معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان جهاد کشاورزی مازندران بیان کرد: برای استفاده از مدیران توانمند با توجه به قوانین و مقررات و مصوبات شورای عالی اداری و تاکید وزیر جهاد کشاورزی در این زمینه باید دستورالعمل اجرایی نحوه انتخاب و انتصاب مدیران حرفه‌ای و دستورالعمل نحوه ارزیابی و توسعه شایستگی‌های عمومی مدیران حرفه‌ای مورد توجه ویژه قرار گیرد.

فلاح خاطرنشان کرد: طبق دستورالعمل معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت جهاد کشاورزی، انتصاب افراد در پست‌های سازمان باید با رعایت کامل شرایط احراز (سنخیت رشته تحصیلی با عنوان پست سازمان پیشنهادی)، دارا بودن مدرک تحصیلی حداقل لیسانس از مقاطع و رشته‌های تحصیلی مندرج در شرایط احراز، ممنوعیت انتصاب افراد جدید با داشتن سابقه بیش از 25 سال به پست‌های سازمانی مدیریت پایه به صورت دقیق رعایت گردد.

این مسئول با تاکید بر اینکه دریافت گواهینامه شایستگی عمومی از کانون ارزیابی و توسعه مدیران وزارت جهاد کشاورزی برای انتخاب و انتصاب کلیه سطوح مدیریتی از دیگر ضروریات بخشنامه منابع انسانی وزارت جهاد کشاورزی است، گفت: این آیتم از دستورالعمل دارای تبصره بوده که اگر در شرایط مساوی کسب امتیازات مربوط به شایستگی‌های عمومی و شرایط تخصصی بوده، اولویت با انتخاب زنان و نیروهای جوان‌تر خواهد بود.

او با اشاره به اینکه کسب حداقل 85 درصد از کل امتیاز ارزیابی عملکرد در دو سال منتهی به انتصاب است، گفت: تکمیل تمامی فرم‌های انتخاب و انتصاب طبق دستورالعمل برای طرح در کمیته باید باشد اما تبصره این بند این است روسای سازمان‌های جهاد کشاورزی استان‌ها قبل از انتصاب معاونین استانی موافقت کتبی معاونت تخصصی ستاد وزارت را دریافت و به همراه سایر مدارک ارسال نمایند.

 معاون توسعه مدیریت و منابع جهاد کشاورزی مازندران تصریح کرد: واگذاری پست مدیریتی به نیروهای قراردداد انجام کار معین با رعایت بخشنامه شماره 533555 مورخ 2 دی ماه سال 97 بلامانع است.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: