به گزارش برنا؛ سردار عبدالرضا ناظری با اشاره به اجرای طرح برخورد با اراذل و اوباش با هدف دستگیری و کنترل آنها و ارتقاء امنیت عمومی، گفت: این طرح با حضور تیم های متعدد عملیاتی در سراسر استان طی 48 ساعت به مرحله اجرا درآمد.

او افزود: در اجرای این طرح، 177 نفر دستگیر که از این تعداد 26 نفر آنها از اراذل و اوباش معروف و شناسنامه دار و مابقی نوظهور بودند.

سردار ناظری با بیان اینکه امنیت یکی از ملزومات اساسی زندگی اجتماعی است و پلیس حافظ آن است افزود: این افراد جرایمی از جمله نزاع های دسته جمعی، تخریب اموال عمومی، اخاذی، ایجاد رعب و وحشت، حمل سلاح سرد، ضرب و جرح و درگیری با ماموران را در سوابق خود دارند. 

او با تاکید بر اینکه اجرای این طرح در راستای ارتقاء احساس امنیت برای مردم و ناامن کردن جامعه برای ارتکاب جرایم است، افزود: در اجرای این طرح 9 قبضه سلاح جنگی، 17 قبضه سلاح شکاری و 6 قبضه سلاح سرد کشف شد.

فرمانده انتظامی استان کرمان با اعلام اینکه تشدید و استمرار مقابله با اراذل و اوباش به صورت ویژه در دستور کار پلیس قرار دارد، تصریح کرد: هنجارشکنان و مخلان امنیت عمومی بدانند که امنیت و آسایش مردم خط قرمز ناجا است و قطعاً با هرگونه مزاحمت، عربده کشی و اوباشگری در فضای حقیقی و مجازی قاطعانه و بدون هیچ اغماضی برخورد خواهیم کرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: