به گزارش برنا؛ علی توکلی ساخت بیمارستان را از مهمترین مطالبات  شهروندان این منطقه دانست و گفت: با توجه به فقدان بیمارستان در این منطقه و ضرورت احداث آن در پاسخ به نیازهای درمانی شهروندان، بررسی ها و مذاکرات متعددی با بخش های خصوصی و دولتی در دوسال گذشته انجام و به توافقات خوبی نیز درخصوص احداث بیمارستان در این منطقه با همکاری بخش خصوصی رسیدیم که متأسفانه به دلیل عدم جذابیت برای سرمایه گذاران بخش خصوصی تاکنون منجر به نتیجه نشده است.

او افزود: با توجه به مذاکرات و پیگیری های این منطقه مبنی بر احداث بیمارستان دولتی و موافقت اولیه دانشگاه علوم پزشکی و طی مذاکرات و جلسات انجام شده، در نهایت جانمایی چند زمین از سوی شهرداری این منطقه و معرفی به دانشگاه صورت گرفت که هم اکنون موضوع در مرحله امکان سنجی و بررسی و تصویب طرح توسط دانشگاه علوم پزشکی است.

به گفته شهردار منطقه جانمایی ملک درخصوص فازبندی بیمارستان انجام شده و امید است در چند ماه آتی نیز این موضوع وارد فاز قراردادی و اجرایی شود.

توکلی خاطرنشان کرد: با توجه به دولتی بودن این بیمارستان و صرف هزینه های درمانی کمتر نسبت به بیمارستان های خصوصی، مورد رضایت و استقبال بیشتری از سوی شهروندان منطقه قرار خواهد گرفت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: