به گزارش برنا: غلامرضا غفاری، معاون فرهنگی وزارت علوم در ابتدای نشست گفت: این جشنواره می کوشد تا اذهان نسل جوان را سمت الگوها جلب کند.

او افزود: اولین بزرگداشت مریم میرزاخانی در اردیبهشت ۹۶ برگزار شد. به منظور امتداد این حرکت تاثیر گذار سومین جشنواره امروز برگزار شد. در این جشنواره زنان آثارشان را ثبت کردند.

معاون فرهنگی وزارت علوم بیان کرد: این جشنواره به رغم شرایط موجود تعداد شرکت کننده ۶۰درصد افزایش داشت که بعد از داوری ۲۱ نفر انتخاب و ۳ نفر از زنان شاخص مورد تجلیل قرار می گیرند.

غفاری افزود: مجموعه های مختلف ما را در برگزاری این جشنواره یاری کردند. امید است شاهد درخشش زنان در جهان باشیم.

معاون فرهنگی وزارت علوم گفت: این جشنواره می کوشد تا اذهان نسل جوان را سمت الگوها جلب کنند.

//انتهای پیام: 3

خبرنگار: زهرا سلیمانی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: