به گزارش برنا؛ در پی دریافت خبری مبنی بر اینکه یکی از قاچاقچیان حرفه ای مواد مخدر قصد دارد با استفاده از یک دستگاه خودروی سواری پژو مقادیری تریاک از قاچاقچیان مرز شرقی کشور تهیه و به استان کرمان انتقال دهد، بررسی موضوع در اختیار تیمی از ماموران پایگاه هشتم پلیس مبارزه با مواد مخدر تهران قرار گرفت.

با تکمیل رصدهای اطلاعاتی نتیجه تحقیقات انجام شده در اختیار مقام قضائی قرار گرفت و روز گذشته تیمی از ماموران پایگاه هشتم این پلیس به استان "کرمان" اعزام و با همکاری پلیس مبارزه با موادمخدر آن استان موفق شدند، خودرو متهم را در محدوده شهرستان "سیرجان" شناسایی و تردد آن را تحت مراقبت های ویژه قرار دهند.

مراقبت های ویژه پلیسی ادامه داشت تا اینکه در یک عملیات منسجم و مشترک، خودروی متهم متوقف و در بازرسی از آن  100 کیلوگرم تریاک کشف شد.

متهم پس از دستگیری به مقر پلیس در استان کرمان منتقل و پس از تحقیقات پلیسی برای سیر مراحل قانونی در اختیار مرجع قضائی قرار گرفت.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: