به گزارش برنا؛ متن پیام دکتر مسعود سلطانی فر برای هیات مدیره جدید مجمع ملی سازمان های مردم نهاد جوانان به شرح زیر است:

«خداوند عزوجل را سپاس می گویم که این فرصت را فراهم آورد در پناه الطاف بی دریغش برای دومین بار فضایی ایجاد گردد تا جوانان متعهد و دغدغه مند کشور بتوانند در قالب سازمان های مردم نهاد جوانان از بین خود شایستگانی را برای نمایندگی در مجمع ملی سازمان های مردم نهاد جوانان انتخاب کنند.

برگزاری الکترونیکی انتخابات و مشارکت ۹۸ درصدی واجدین شرایط، دو نقطه عطف انتخابات این دوره محسوب می شود. علی رغم شرایط سخت ناشی از شیوع ویروس منحوس کرونا، مانعی در برابر برگزاری باشکوه انتخابات ایجاد نگردید. در عین حال مشارکت گسترده سازمان های مردم نهاد در انتخابات و ایجاد یک فضای رقابتی، نشانگر اعتماد جوانان به خادمان خود در حوزه جوانان بوده و برای ما در ادامه مسیر خدمت‌گزاری قوت قلبی پر افتخار محسوب می شود.

اینجانب ضمن تبریک کسب این موفقیت امیدوارم که منتخبان دوره دوم بتوانند نماینده شایسته ای برای سازمان های مردم نهاد در عرصه ملی بوده و در مسیر تسهیل مشارکت اجتماعی، کاهش موانع فعالیت داوطلبانه و پیگیری مسائل جوانان گام‌های استواری بردارند. به منتخبین جدید توصیه می نمایم تلاش کنند تا با ارائه بهترین عملکرد، شایستگی جوانان غیور ایران زمین برای ورود و نقش آفرینی در عرصه های مختلف اجرایی و تصمیم‌گیری را به اثبات برسانند.»

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: