به گزارش برنا؛ سرهنگ احسان مومنی ضمن بیان این خبر گفت: راننده کامیونت حمل آرد که در مسیرجنوب به شمال آزادگان محدوده قبل از فتح در حال رانندگی  بوده  دچار سکته قلبی شده و  پس از آنکه خودروی وی با گاردریل ها برخورد می کند به پهلوی چپ واژگون می گردد و تمام سطح راه از آرد پوشیده می شود .

مومنی  گفت: بلافاصله پس از دریافت این خبر از طریق سامانه 110 ، تیم کارشناسی پلیس راهور فاتب در محل حاضر و پس از ایمن سازی محل حادثه ، نسبت به بررسی علل و عوامل این حادثه اقدام کردند .

او افزود: تیم اورژانس و آتش نشانی نیز بلافاصله در محل این حادثه حضور یافتند و تیم اورژانس به احیای قلبی راننده کامیونت مبادرت و آتش نشانی نیز نسبت به ایمن سازی محل اقدام نمود .

مومنی گفت: تیم اورژانش سکته راننده را تایید و متاسفانه راننده کامیونت بر اثر سکته قلبی فوت نمود تا امروز راننده دیگری آردها را به نانوایی ها ببرد .

او گفت : شایان ذکر است یک کیلومتر قبل از بروز این حادثه ، تیم گشتی منطقه 26 پلیس راهور فاتب مدارک راننده را کنترل و از گواهینامه وی استعلام گرفته بودند که مشکلی جهت تردد و گواهینامه و مدارک نداشته بود و خستگی  و خواب آلودگی نیز نیز در وی مشاهده نگردیده بود .

سرهنگ مومنی از رانندگان خواست تا با مشاهده هر خودرویی  که در مسیر مقابل آنها قرار دارد و ناگهان تغیر مسیر می دهد و یا واژگون می شود  ، خونسردی خود را حفظ کرده علاوه بر اینکه  از سرعت خود می کاهند اجازه دهند خودروی آسیب دیده  مسیر خود را طی کند که اگر خدای ناکرده راننده ای دچار ناراحتی  و یا مریضی  و یا مانند این راننده کامیونت  بر اثر سکته قلبی فوت  کرد  ، بغیر از بروز این حالت ، اتفاق دیگری برای دیگر  رانندگان  روی ندهد  .

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: