به گزارش برنا؛ محسن حاجی میرزایی، وزیر آموزش و پرورش در شانزدهمین نشست گفتگوی هفته با هدف ایجاد ارتباط و تعامل دو سویه بین وزارت آموزش و پرورش و سایر دستگاه‌ها در بستر شبکه آموزش دانش‌آموزی (شاد) با بیان اینکه نظارت و حسابرسی بخش ضروری و کارکری یک مجموعه است گفت: از این طریق سلامت کار و صحت کار تامین و دستیابی به اهداف ممکن می‌شود، انضباط افزایش پیدا می‌کند و بهینه بودن میسر می‌شود. از این طریق مسئولیت پذیری جان می‌گیرد و شفافیت میدان پیدا می‌کند.  این رکن کارکردی و هر مجموعه به عنوان رکن اساسی شناخته می‌شود.

او تاکید کرد: هر رکن کارکردی می‌تواند عملکرد درست داشته باشد کارکرد بهینه هر رکن در عملکرد کلی ارزیابی می‌شود هرچه مجموعه روان‌تر کار کند این کارکردها دقیق تر و درست تر است ما به اعتبار تقسیم کار، تفکیک مسئولیت‌ها و تخصص و تضمین اهداف از هم تفکیک شدیم اما نگرش جمعی و ترکیبی نیاز اساسی موفقیت است.

حاجی میرزایی ادامه داد: اگر تمام ارکان در فهم مشترکی از موضوعات باشند کار کیفیت و قوام بهتری دارد کارکرد مجموعه‌ها به سرعت پیچیده تر می‌شود و این شرایط متغیر مجموعه‌ها را متاثر می‌کند هرچه بر پیچیدگی افزوده می‌شود باید درجه هوشمندی ارکان زیادتر شود.

وزیر آموزش و پرورش با بیان اینکه هر مجموعه‌ای تا چقدر قادر است با پیچیدگی‌ها پیشروی کند، افزود: گفت و گوها مجال خوبی برای هم فهمی و هم درکی از پدیده‌ها را به وجود می‌آورد این نشست‌ها از این قبیل اهداف دارند تا دیدگاه‌ها را به هم نزدیک کنیم چراکه نفع ملی ما در گروی این گفتگوهاست.

او گفت: با تغییر شرایط مانند کرونا با یک مخاطره بزرگ روبرو شدیم و مسائل، پیوندها و روابط تعریف شده امروزه آسیب دیده اند به گونه که رابطه ستاد و مدرسه، مدرسه با معلم، معلم با دانش‌آموز و مدرسه با خانواده همچنین روش پاسخگویی و تعیین تکلیف و ارزیابی کردن با مخاطره آسیب دید و شیرازه این موضوعات از هم پاشید اما کار تعطیل نشد.

//انتهای پیام:5

خبرنگار: زهرا سلیمانی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: