به گزارش برنا؛ سید کریم حسینی، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بیمه سلامت در شرایط سخت اقتصادی جامعه کمک موثری به کاهش مشکلات بهداشتی و درمانی می کند و باید بتوان اقدامات لازم را درجهت رفاه مردم انجام داد.

نماینده مردم اهواز درمجلس شورای اسلامی افزود: کمیسیون اجتماعی از اجرای طرح های الکترونیکی بیمه سلامت حمایت می کند و ما باید بتوانیم از بستر و امکاناتی که در دنیای دیجیتال و خدمات الکترونیکی است، برای خدمت رسانی بهتر، دقیق تر، سالم تر و آسان تربه مردم بهره ببریم.

اوبا اشاره به کسب شاخص های خوب در استقرار نسخه نویسی الکترونیک، توسط بیمه سلامت تصریح کرد: هرچه خدمات الکترونیکی افزایش پیدا کند، از دردسرها و مشکلات ارباب رجوع کاسته می شود واین خدمات در جهت رفاه مردم خواهد بود.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهارداشت: خدمت به مردم فرصت گران بها و ارزشمندی است که باید بتوان به شکل مناسبی از این فرصت در کاهش مشکلات بهداشت و درمان مردم و رضایت آنها استفاده کرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: