به گزارش برنا؛ مهم ترین اخبار اجتماعی طی هفته گذشته به مسائلی همچون باز شدن پای ویروس کرونای انگلیسی در کشور، خودکشی کودک کار 18 ساله،  آلودگی هوای تهران و ضد و نقیض‌ها درباره سوزاندن مازوت و....  اختصاص داشت.

اخبار مهم گروه اجتماعی برنا سیزده دی ماه

اخبار مهم گروه اجتماعی برنا چهارده دی ماه

اخبار مهم گروه اجتماعی برنا پانزده دی ماه

اخبار مهم گروه اجتماعی برنا شانزدهم دی ماه

اخبار مهم گروه اجتماعی برنا هفدهم دی ماه

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: