به گزارش برنا؛ ظهر روز 28 بهمن مرد جوانی در حال عبور از فضای سبز بزرگراه جناح، متوجه جسدی شد که داخل فضای سبز افتاده بود. وی بلافاصله با پلیس تماس گرفت و گزارش کشف جسد را اعلام کرد. به دنبال اعلام این خبر، موضوع به بازپرس کشیک قتل پایتخت و تیم بررسی صحنه جرم گزارش شد. بدین ترتیب تیم جنایی راهی محل شده و با جسد مردی حدوداً 35 ساله در حالی مواجه شدند که با ضربات جسمی سنگین به سرش به قتل رسیده بود.

 در ادامه به دستور بازپرس شعبه دهم دادسرای امور جنایی تهران، مأموران به بازرسی میدانی اطراف جسد پرداختند و چند متر آن طرف تر، سنگ خون آلودی پیدا کردند که قتل با آن رخ داده بود. به دستور بازپرس رحیم دشتبان، جسد برای مشخص شدن علت اصلی مرگ به پزشکی قانونی منتقل شد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: