به گزارش برنا؛ احمد زارعی در چهارمین جلسه کارگروه مدیریت پسماند شهرستان قزوین که به ریاست نوری چگینی، معاون امور عمرانی فرمانداری شهرستان قزوین در محل سالن جلسات فرمانداری تشکیل شد، گفت: با بررسی وضعیت پسماند قزوین و پس از تبادل نظر حاضرین مقرر شد، بخشداری های الموت شرقی،طارم سفلی و کوهین نسبت به ارائه طرح جایگاه های پسماند روستایی در بخش ها، شهرداری سیردان نسبت به عملیاتی نمودن جایگاه پسماند، شهرداری معلم کلایه به صورت مشترک با بخشداری الموت شرقی نسبت به ارائه طرح اجرایی جایگاه پسماند،  بهره برداری از جایگاه های مشترک ایجاد شده توسط بخشداری ها ، دهیاران نسبت به بهسازی جایگاه های پسماند روستایی با تمرکز بر پوشش دهی با خاک و پاکسازی اراضی حاشیه جایگاه ها، بخشداری الموت غربی نسبت به بهسازی جایگاه پسماند پیگیری شود.

او ادامه داد:  اداره راهداری و حمل و نقل جاده ای نسبت به شناسایی متخلفین تخلیه کننده پسماند در حاشیه راه ها اقدام و شهرداری ها نسبت به پاکسازی نخاله های ساختمانی که به صورت غیر مجاز در حاشیه شهر ها تخلیه شده است، اقدام کنند.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: