به گزارش برنا؛ اعضای شورای اسلامی شهر تهران در دویست و هفتاد و چهارمین جلسه شورای شهر تهران بررسی بخش درآمدهای بودجه سال ۱۴۰۰ شهرداری را در دستور کار خود داشتند.

سید حسن رسولی با قرائت گزارش کمیسیون تلفیق درباره ردیف‌های درآمدی بودجه ۱۴۰۰ گفت: پس از ارائه بودجه در تاریخ ۵ بهمن ماه توسط شهردار تهران، بررسی سرفصل‌های بودجه در کمیسون‌ها انجام و براساس برنامه زمان‌بندی باید این بودجه بررسی و تا تاریخ ۱۰ اسفند به هیات تطبیق ارائه شود و سیر مراتب تصویب را طی کند.

او افزود: براساس بخشنامه وزارت کشور، امسال برخلاف سنوات قبل تمامی بارمالی تبصره‌های بودجه شهرداری‌ها از جمله شهرداری پایتخت نباید به صورت باز باشد و باید دارای ردیف مشخص باشد. درآمدهای ناشی از عوارض عمومی ۲۹ هزار و ۷۶۵ میلیارد تومان است. درآمدهای ناشی از عوارض اختصاصی ۹۲۵ میلیارد تومان و بهای خدمات و موسسات انتفاعی شهراری ۴۸۷ میلیارد تومان است.

خزانه دار شورای اسلامی شهر تهران افزود: درآمدهای حاصل از وجوه و اموال شهرداری ۷۷۷ میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان و کمک‌های اهدائی دولت و سازمان‌های دولتی ۲ هزار و ۲۶۱ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است. برای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری ۱۰ میلیارد تومان به عنوان منبع درآمدی در نظر گرفته شده است. فروش اموال غیرمنقول ۷هزار و ۶۸۵ میلیارد تومان، فروش اموال منقول ۴هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان و فروش سرقفلی دو میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.

رسولی تاکید کرد: ردیف سایر ۷۶ میلیارد تومان، منابع حاصل از واگذاری دارایی مالی ۵ هزار و ۹۰۶ میلیارد تومان، وام‌های دریافتی هزار و ۸۴۵ میلیون تومان، انواع اوراق مشارکت و اسناد و سهام ۴ هزار و ۷۱ میلیارد تومان است. سرجمع سرفصل ردیف‌های درآمدی ۴۸هزار و ۳۵۳ میلیارد تومان است.

حجت نظری با طرح پرسشی اظهار داشت: امسال لایحه‎ای را از شهرداری دریافت کردیم که پیش‎بینی درآمدی آن ۴۹ هزار میلیارد تومان است که نسبت به سال گذشته ۲۰ درصد افزایش داشته است.

او ادامه داد: وقتی نتوانستیم در سال گذشته درآمد خود را محقق کنیم، چطور درآمد پیش‌بینی شده سال آینده افزایش داشته است؟

او افزود: وقتی نتوانیم به تعهد خود عمل کنیم شهرداری بدهکار تر می‎شود.

سید محمود میرلوحی در مخالفت با نظری گفت: در این حالت که شما می‎فرمایید اگر منابع پیش‌بینی شود، هزینه و مصرف اضافه می‎شود. و در عین حال اگر کار منابع را رها کنیم و تکلیفشان را روشن نکنیم، سرمایه‎گذاری تعطیل می‌شود.

حق‎شناس: تحقق درآمدهای سال جاری فقط به ۶۵ درصد رسیده است

محمد جواد حق شناس هم بعنوان مخالف نقطه نظرات حجت نظری گفت: متاسفانه برخلاف انتظار، نگاهی که بر اساس مصوبات و ضوابط تکلیف کرده بودیم، با انحرافات جدی از برنامه بودجه مواجه شد و به آن برش یک پنجم سالانه توجه نشده است.

او ادامه داد: افزایش بی‎قاعده سقف بودجه بدون توجه به واقعیات درآمدی قابل قبول نیست. تحقق درآمدهای سال جاری فقط به ۶۵ درصد رسیده است و تا پایان اسفند فقط می‌تواند به ۷۰ درصد برسد.

او افزود: متاسفانه امسال هم شاهد بی‎توجهی به منابع جدید و بازگشت به شهرفروشی با نام‎های جدید هستیم.

مجید فراهانی اما بعنوان موافق گفت: عدم تصویب بودجه راه درست رسیدن به دغدغه های مذکور نیست. اگر بودجه را تصویب نکنیم، تحققی هم صورت نمی‌گیرد.

فراهانی با بیان اینکه عدم تصویب بودجه بحران را تشدید خواهد کرد افزود: بودجه فعلی با ۲۳ درصد افزایش در مقابل تورم ۴۰ درصدی فعلی قابل قبول است. بله. عدد بودجه بالا رفته است اما به دلیل تورم، قدرت مالی چندانی ندارد و عملا از بودجه سال ۹۰ کمتر است.

شهربانو امانی هم متذکر شد: یکی از اصول بودجه شفافیت و انعطاف پذیری و تحقق پذیری بودجه است. اما به نظرم بودجه ۱۴۰۰ تحقق پذیر نیست. چرا که درآمدها تقویمی است.

زهرا نژاد بهرام بعنوان موافق همراه با تذکر گفت: اگر در گذشته تبصره‌ها جدا از بودجه حساب می شد افزایش بودجه کمتر بود و نگرانی کمتری پدید می آورد. اولین بار در تاریخ بودجه‎نویسی شورا، تبصره ها بصورت شفاف به مجموعه بودجه پیوسته است و این دستورالعمل می‌تواند سرلوحه دستور اعلام بودجه نویسی ملی باشد. بحث درآمدها جدا از جهت گیری بودجه است و ربطی به منابع درآمدی ندارد. با توجه به مدل جدید میتوان گفت که تحقق این بودجه امکان‎پذیر است.

حامد مظاهریان معاونت برنامه‎ریزی شهرداری تهران نیز در دفاع از منابع درآمدی بودجه گفت: من فکر می‎کنم وقتی در سال اخر صحبت از بودجه است فرصتی است که بتوانیم بگوییم کار مهمی در قالب بودجه سال آینده با همکاری شورای شهر داریم انجام می دهیم.

او افزود: بودجه سال آینده، شفاف ترین بودجه شهرداری تهران در طی دهه های گذشته است، نوآورانه و در انطباق کامل با قوانین است.

مظاهریان افزود: ما  برای اولین بار داریم افشا می کنیم که در قالب تبصره ها بیش از 11 هزار میلیارد تومان پول بوده است و امروز اینها را  در ردیف هایی گنجاندیم که  قابل ارزیابی و نظارت اعضای شورا است .

او ادامه داد: موضوع بعدی در مورد درامد ها ،  طبق دستور العمل وزارت کشور است، که در این راستا برای اولین بار بودجه ای با عنوان بودجه  سرمایه گذاری با اعتباری بالغ بر 19380میلیارد تومان برای 173 پروژه در نظر گرفته ایم.   

در ادامه محمد سالاری رییس کمیسیون شهرسازی و معماری شورای شهر تهران در جریان بررسی بودجه 1400 شهرداری تهران  با بیان اینکه بودجه امسال مدیریت شهری انقباضی و کاهشی بسته شده که یکی از افتخارات مدیریت شهری دوره پنجم است، در پیشنهادی گقت: در بودجه سال گذشته، درآمد شهرداری از محل عوارض کسری پارکینگ، مبلغ  450  میلیارد تومان تعیین شده بود که 700 میلیارد تومان آن محقق شده است.

سالاری تصریح کرد: یکی از دلایل افزایش تحقق پذیری، این بوده که مجموعه ای از تعهدات از قدیم مانده بود که در مصوبه بسته کرونایی ما اجازه دادیم عوارض کسری پارکینگ، مشروط بر ساخت پارکینگ محله ای دریافت شود و از آنجاییکه همه آن ها روی هم انباشته و  وصول شد، رقم درآمدی آن به 700 میلیارد تومان رسید اما اکنون این مبلغ بیشتر از آن نمی شود.

او افزود: در بودجه 1400، این مبلغ توسط شهرداری 968 میلیارد تعیین شده است که ما آن را قبول داریم اما همکاران در کمیسیون برنامه و بودجه این ذقم را به  1600 میلیارد تومان افزایش داده اند که  عملا محقق نمی شود و صرفا بازتاب آن در اذهان عمومی، افزایش عوارض کسری پارکینگ را تداعی می کند لذا ما درخواست داریم که این نگاه کارشناسی پذیرفته شود.

در همین راستا عبدالرضا گلپایگانی معاون شهرسازی شهرداری تهران در خصوص افزایش عوارض کسری پارکینگ گفت:  با توجه به اتفاقات سال جاری که در آن عدد  هزار میلیارد تومان عوارض کسر پاریکینگ محقق شده و نیز با توجه به  افزایش روی آیتم های محاسبه کسر پارکینگ باید گفت که این عوارض  خود به خود افزایش خواهد داشت.

او ادامه داد: نکته دیگر این است که افزایش این عوارض تا 1600 میلیارد تومان تنها در حوزه تامین پارکینگ مصرف خواهد شد چرا که این عوارض حساب ویژه دارد و مختص تامین پارکینگ است.

عبدالرضا گلپایگانی  معاون شهر سازی شهرداری تهران در ادامه جلسه و در جریان بررسی پیشنهادی مبنی بر  جابجایی هزار میلیارد تومان از عوارض کسر پارکینگ به حق اعیانی گفت: یک نگرانی عمده ای روی بحث فروش شهر وجود دارد اما باید بگویم که این امر به هیچ عنوان صورت نمی گیرد و حتی تثبیت خلاف ضوابط خلاف و مقررات امکان پذیر نیست. تنها اجازه ای که در این مورد گرفتیم   این است که  تثبیت  تا ظرف 5 درصد به عنوان خطای  در اجرا باشد. لذا اتفاقاتی که در گذشته می افتده  در این دوره تکرار نخواهد شد.

او افزود: حق استفاده اعیانی در محابه عوارض تجاری همان ضریب کا است و بحث تثبیت تنها نیست. در سال 99 و 98 روی صدور پروانه  این ضریب کایی است که به اعیانی تعلق می گرفته است.

همچنین محمد سالاری در مخالفت با پیشنهاد یکی از اعضای شورا مبنی بر کسب در آمد از محل خط آسمان، گفت: موضوع خط آسمان به منظور برقراری عدالت اجتماعی و احقاق حقوق برخی از شهروندان در محلات در حال پیگیری است. این موضوع هم از اختیارات شورای شهر و کمیسیون ماده 5 نیست و شورای عالی شهرسازی و معماری کشور باید در این خصوص تصمیم بگیرد.

سالاری ادامه داد: یکی از دغدغه های شورای عالی شهرسازی و معماری نیز اینست که شهرداری و شورا بدنبال درآمدزایی از طریق تعیین خط آسمان هستند، نه بدنبال اجرای عدالت اجتماعی و احقاق حقوق کسانی که حقشان ضایع شده است، به همین دلیل من توقع نداشتم که اکنون موضوع درآمدزایی از این طریق مطرح شود.

او افزود: موضوع خط آسمان هنوز در حال مطالعات است و به سرانجام نرسیده و مصوب نشده است لذا نمی توان برای موضوعی که مصوب نشده است، کد درآمدی تعریف کرد و من مخالف هستم.

در ادامه جلسه شهر بانو امانی در خصوص افزایش عوارض پسماند ساختمانی نیز گفت : گرچه من در خصوص کلیات بودجه موافق افزایش غیر واقع منابع درامدی نبودم اما در این جا معتقدم جایی است که می بایست عوارض و مالیات را افزایش داد.

او افزود: برای انتقال پسماندهای ساختمانی  مالکین حداقل هزینه را متقبل می شوند ولی  حداثکر هزینه را  به مدیریت شهری تحمیل می کنند تا تخیله شوند. لذا برای اینکه جلوگیری کنیم از بروز چنین هزینه هایی باید این ریل گذاری صورت گیرد مضاف بر اینکه عمر ساختمان ها در شهر تهران زیاد نیست .

در ادامه حامد مظاهریان معاونت برنامه ریزی شهرداری تهران نیز گفت : این پیشنهاد درستی است و شهرداری موافق است.

در نهایت کلیات درآمدی بودجه سال آینده شهرداری تهران با ۱۶ رای موافق اعضای شورای شهر تهران به تصویب رسید

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: