به گزارش برنا؛ ابداعات و مقالات دانشجویان در رشته‌های مختلف از اهمیت ویژه برخوردار است. این در حالی است که بسیاری از پایان نامه‌ها، ابداعات، مقالات و ... دانشجویان در فضاهای دانشگاهی مانده و همین قضیه باعث ارتقای جایگاه شغلی افراد و زمینه برای ورود به بازار کار  ایجاد می‌شود.

محسن جهانشاهی، معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فنی و حرفه‌ای درباره روند ثبت ابداعات دانشجویان  این دانشگاه به خبرنگار برنا گفت: دانشجویان برای ثبت ابداعات باید به مراکز رشد و نوآوری مراجعه کنند. دفتر مالکیت معنوی در دانشگاه راه‌اندازی شده که از اختراعات داخل حمایت‌های کافی انجام می‌شود.

 جهانشاهی افزود: در حوزه ارتباط با صنعت هم 6 محصول با عناوین تجهیزات مدرن بازیافت، بازیافت پسماندهای خانگی و صنعتی، طراحی و ساخت دستگاه تستر ساعتی برای قسمت هیدرولیک خودروهای اتوماتیک، دستگاه بهینه‌ساز انرژی، دستگاه اکوپاد، پودرکن شیشه، تولید مکانیکال‌های نیروگاهی و... تجاری‌سازی شده است.

 او ادامه داد: این اقدامات در مرحله بهره‌برداری صنعتی قرار دارد.

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه فنی و حرفه‌ای درباره حمایت‌ها از فرد کارآفرین و صاحب ایده گفت: ایده محوری در مرکز رشد ثبت شده و دفتر مالکیت معنوی به این دلیل در دانشگاه به ثبت رسیده است.

جهانشاهی تصریح کرد: صاحبان ایده باید به صنعت راه یابند و صیانت‌های کافی از آنها انجام شود. هدف در اختیار قرار دادن مالکیت معنوی فرد است. باید از ایده‌ها و طرح‌ها مراقبت کنیم. در این باره دفتر معاونت معنوی در معاونت پژوهشی راه‌اندازی شده است. هر یک از دانشجویان نخبه و کارآفرین بعد از ثبت اختراع و ایده خود مورد حمایت قرار می‌گیرند.

خبرنگار: زهرا سلیمانی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: