به گزارش برنا؛ جدول دروس مدرسه تلویزیونی چهارشنبه 13 اسفند به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

اموزش درس تربیت بدنی

ساعت ۷:۴۵ تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:۳۰

دانش فنی پایه - پایه۱۰ -رشته طراحی و دوخت-شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا ۹:۰

مهارت الگوی فیگور - رشته چهره سازی- پایه ۱۱- شاخه کاردانش

ساعت ۹تا۹:۳۰

استاندارد افترافکت - رشته تصویر سازی- پایه ۱۲- شاخه کاردانش

ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵

الگو سازی آستین - رشته طراحی و دوخت- پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰

طراحی لباس زنانه ابیانه - رشته طراحی و دوخت- پایه ۱۲- شاخه فنی و حرفه

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١١:۰٠

بازی و ریاضی

پایه اول

ساعت ١١:۰٠ تا۱۱:۳۰

علوم تجربی و تفکر

پایه دوم

ساعت ۱۱:۳۰تا ۱۲:۰۰

فارسی و نگارش

پایه سوم

ساعت۱۲:۰۰تا۱۲:۳۰

مطالعات و مهارت های اجتماعی

پایه چهارم

ساعت ۱۲:۳۰تا۱۳:۰۰

بازی و ریاضی

پایه پنجم

ساعت۱۳:۰۰تا۱۳:۳۰

بازی و ریاضی

پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

ادبیات فارسی- درس سیزدهم

پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

ادبیات فارسی- درس سیزدهم

پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

ادبیات فارسی- درس سیزدهم

پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه

ساعت ١۶ تا ١۶:٣٠ :

پرورشی - توانمند سازی شغلی ( قسمت ۶)

متوسطه دوم :

ساعت ١۶:٣٠ تا١٧:۰۰

شیمی یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ١٧ تا ١٧:٣٠

شیمی دو - پایه ۱۱ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰

شیمی سه - پایه ۱۲- علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۰۰تا ۲۰:۲۵

زیست شناسی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰

فیزیک یک - پایه ۱۰ - رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس جغرافیای۳پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی .

ساعت۸ درس فلسفه۱پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۸:۳۰درس تاریخ۱پایه۱۰ رشته دبیات وعلوم انسانی

ساعت۱۰:۱۵درس ریاضی آمار۲ پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۰:۴۵درس فلسفه۲ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی.

ساعت۱۱:۱۵درس دین وزندگی۳ پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۱۱:۴۵درس ریاضیات گسسته پایه۱۲ رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۱۵درس ریاضیات گسسته پایه۱۲رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۲:۴۵درس فیزیک۲ پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۳:۱۵درس فیزیک۲پایه ۱۱رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف سیما.

......صبح.......

ساعت ۸:۰۰

علوم و معارف قران یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰

احکام یک رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱

درس هدیه های آسمانی پنجم دبستان.

ساعت۱۱:۳۰

درس آموزش قرآن پنجم دبستان.

........عصر...........

ساعت۱۵

آموزش قرآن پایه نهم متوسط اول

ساعت۱۵:۳۰

دین و زندگی یک پایه دهم رشته تجربی و ریاضی فیزیک و هنرستان متوسط دوم نظری

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: