به گزارش برنا؛ سعید نمکی وزیر بهداشت در نشست خبری خود گفت:  ویروس انگلیسی به عنوان موج چهارم با شرایط خاصی مواجه شدیم. مرگ های ناشی از بستری ها رو بعه افزایش است و چند روز آینده روزهای سخت تری از نظر دریافت خبر مرگ ها خواهیم داشت.

او افزود: با تدبیر مراکز سرپایی 16 ساعته و بستری موقت را افزایش دادیم و بار بیمارستان ها کم شده در عین حال مراقبت بیمارستانی زیاد شده است. و روزهای آینده با گذشت از موج سهمگین پیک چهارم امیدواریم شاهد میزان کاهش مرگ ومیرها نسبت به بستری ها باشیم.

نمکی تصریح کرد: خبری خوش از واکسیناسیون گروه 80 سال به بالا داشتیم که از امروز آغاز شد و امیدواریم طبق برنامه زمان بندی شده تا خرداد ماه واکسینه گروه های هدف و پر ریسک را تمام کنیم.

وزیر بهداشت گفت: تولید واکسن داخلی به خوبی پیش می رود. فاز سه واکسن برکت و پاستور آغاز شد و در آینده نزدیک مجموعه واکسن داخلی را خواهیم داشت.

او ادامه داد: طی رصد لحظه ای ورود ویروس های جهش یافته را رصد کردیم و صدای پای ویروس آفریقا و برزیلی و هندی را پشت مرزها داشتیم که ورودش از مرزهای شرقی ما را تهدید می کند. علم به حضور و شیوع ویروس آفریقایی و برزیلی داشتم و مکاتباتی کردیم تا از کشورهای همسایه به ایران ورود پیدا نکند و دیشب در یکی از استان های جنوبی برای اولین بار سه مورد ویروس آفریقای جنوبی را در مجموعه ای رارصد کردیم.

نمکی عنوان کرد: ویروس هندی هم صدای پایش را می شنویم و همه تبعه هندی و پاکستانی را بررسی کردیم. دیروز در یکی از موارد یک فرد هندی مبتلا به کرونا را ارزیابی کردیم و امیدواریم ویروس جهش یافته نباشد.

او در پایان گفت: باید فاصله ها و پروتکل ها را بیشتر کنیم و نباید بگذاریم با نفس ها خسته به دام موج جدیدی بیفتند.

//انتهای پیام

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: