به گزارش برنا؛ جدول دروس مدرسه تلویزیونی یکشنبه 12 اردیبهشت به شرح زیر است:

شبکه ‌آموزش:

آموزش درس تربیت‌بدنی

ساعت ۷:۴۵تا ۸

فنی و حرفه ای و کاردانش :

ساعت٨ تا ٨:٣٠

تهیه و تنظیم صورت های مالی - رشته حسابداری - پایه ۱۲-شاخه فنی و حرفه ای

ساعت٨:٣٠ تا٩

مدیریت تولید - پایه ۱۱- رشته شایستگی های غیر فنی -شاخه فنی و حرفه ای و کاردانش

ساعت ۹تا۹:۳۰

ریاضی دو -پایه ۱۱- مشترک تمام رشته ها - شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۰:۵۰تا ۲۱:۱۵

طراحی زبان بصری پرسپکتیو - رشته طراحی و دوخت -پایه ۱۰- -شاخه فنی و حرفه ای

ساعت ۲۱:۱۵تا۲۱:۵۰

تکه دوزی پارچه - رشته طراحی و دوخت - پایه ۱۱- شاخه فنی و حرفه ای

۶پایه ابتدایی:

ساعت۱۰:۳۰ تا ١۲:۳۰

ویژه برنامه تجلیل از گرامیداشت مقام معلم با حضور مقام عالی وزارت

ساعت ١۲:۳۰ تا۱۳:۰۰

مطالعات و مهارت های اجتماعی

پایه پنجم

ساعت ۱۳:۰۰تا ۱۳:۳۰

مطالعات و مهارت های اجتماعی

پایه ششم

ساعت ۱۳:۳۰تا۱۳:۵۰

آموزش نوآموزان پیش دبستانی

متوسطه اول:

ساعت ۱۴:۳۰تا ۱۵:۰۰

ریاضی

پایه هفتم

ساعت۱۵:۰۰تا۱۵:۳۰

ریاضی

پایه هشتم

ساعت ١۵:٣٠ تا ١۶

ریاضی

پایه نهم

دوره آموزش مجازی متوسطه :

ساعت ١۶:۰۰ تا ۱۶:۳۰

پرورشی

برنامه ریزی درسی در ایام امتحانات

متوسطه دوم :

ساعت١۶:۳۰ تا۱۷:۰۰

شیمی سه - پایه ۱۲ - رشته علوم تجربی

ساعت ١٧:۰۰ تا ۱۷:۳۰

شیمی سه - پایه ۱۲- رشته علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۱۷:۳۰تا ۱۸:۰۰

شیمی یک - پایه ۱۰ - علوم تجربی و ریاضی فیزیک

ساعت ۲۰:۲۵تا ۲۰:۵۰

فیزیک سه -پایه ۱۲- رشته علوم تجربی

شبکه ۴

ساعت۷:۳۰درس جامعه شناسی۳

پایه۱۲رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۷:۵۵ درس دین وزندگی۲ پایه۱۱رشته ادبیات وعلوم انسانی

ساعت۸:۲۰ درس دین وزندگی۱پایه۱۰رشته ادبیات وعلوم انسانی.

ساعت۸:۴۵درس فلسفه۲پایه۱۲ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۹:۱۰درس زبان خارجی۳ پایه۱۲ تمامی رشته ها

ساعت۹:۳۵درس فارسی۱پایه۱۰مشترک تمامی رشته ها .

ساعت۱۰درس روانشناسی پایه۱۱ رشته ادبیات وعلوم انسانی وعلوم ومعارف اسلامی

ساعت۱۰:۲۵درس امارواحتمال پایه۱۱رشته ریاضی فیزیک

ساعت۱۰:۵۰درس هندسه۱ پایه۱۰رشته ریاضی فیزیک.

ساعت۱۱:۱۵درس هندسه۱پایه ۱۰رشته ریاضی فیزیک.

شبکه قران ومعارف سیما.

......صبح.......

ساعت ۸:۰۰

اصول و عقاید ۳ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت ۸:۳۰

تاریخ اسلام ۳ رشته علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۱

درس آموزش قرآن سوم دبستان.

ساعت۱۱:۳۰

درس هدیه های آسمانی دوم دبستان.

........عصر...........

ساعت۱۵

عربی و زبان قران ۳ رشته های تجربی و ریاضی فیزیک و علوم و معارف اسلامی متوسط دوم نظری

ساعت۱۵:۳۰

پیام های آسمانی پایه هفتم مقطع اول متوسطه

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: