به گزارش برنا؛ در حوادث جوی ( آمار مصدومین و فوتی) از 13 لغایت 14 اردیبهشت تا ساعت 13:00کل مصدومین 11 گزارش شده است..

تاکنون مصدومین  اعزامی ناشی از رعد و برق 3 نفر که دو نفر در یاسوج و یک نفر در گرمسار هستند.

تاکنون 8 نفر در اردکان در محل درمان شدند.

 در روزهای اخیر حوادث جوی 9 فوتی به همراه داشت که  در سیل - اردکان  3 نفر و گلباف6 فوتی داشت.

 احتمال مفقود شدن 2 نفر  از اردکان در سیل هم وجود دارد.

 

 

 

ناشی از رعد و برق - یاسوج : 2 - گرمسار :1)

درمان درمحل : 8 ( اردکان)

فوتی : 9 (ناشی از سیل - اردکان : 3 - گلباف: 6)

مفقودین احتمالی (سیل) : 2 (  اردکان :2)

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: