به گزارش برنا؛ مطابق برنامه­ ریزی های صورت گرفته، فهرست اسامی پذیرفته شدگان پایه های هفتم و دهم مدارس استعدادهای درخشان پس از تصحیح، در اواسط مرداد ماه بر اساس ظرفیت پذیرش تعیین شده برای هر مدرسه درسامانه azmoon.medu.ir منتشر خواهد شد.

لازم به ذکر است مطابق بند 5 بخش (ز) دستورالعمل شماره 104/5011 تاریخ 1399/12/19 برای تمامی داوطلبانی که در آزمون پذیرفته نشده اند، تا حدود دو هفته پس از اعلام نتیجه آزمون، کارنامه کامل،شامل تعداد پاسخ های صحیح و غلط، نمره مکتسبه در هر بخش، امتیاز کل و امتیاز آخرین فرد پذیرفته شده در مدارس مورد تقاضای او صادر و در اختیار قرار می گیرد.

در ضمن، همزمان با اعلام نتایج آزمون، نشانی دقیق دبیرستان های استعدادهای درخشان جهت ثبت نام پذیرفته شدگان اطلاع رسانی خواهد شد. عدم مراجعه به موقع جهت ثبت نام به دبیرستان های محل قبولی خود تا زمان بازگشایی مدارس، به منزله اعلام انصراف قطعی بوده و ثبت نام بعد از آن امکان پذبر نخواهد بود.

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: