به مناسب هفته نیروی انتظامی صبح شنبه ۱۷ مهر ۱۴۰۰ « سردار رحیمی » فرمانده نیروی انتظامی تهران با حضور در میدان ولیعصر به شهروندان تهرانی گل اهدا کرد.

لینک کوتاه خبر