به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا؛  دو کارگر شیشه پاک کن از طبقه ۵۰ آسمان خراشی در اوکلاهامایِ آمریکا به ارتفاع ۲۵۹ متر آویزان شده بودند، نجات یافتند.

این دو یک ساعت در آسمان معلق بودند تا اینکه ماموران آتش نشانی سر رسیدند و با استقرار یک جرثقیل ۹ متری بر بام این آسمان خراش به کمک آن ها آمدند.