به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری برنا، این زلزله با بزرگای ۴.۸ ریشتر منطقه گردکشانه در ۸۷ کیلومتری ارومیه را لرزاند.

گزارش مقدماتی زلزله

  بزرگی: 4.8

 محل وقوع: استان آذربایجان غربی - حوالی گردکشانه

 تاریخ و زمان وقوع به وقت محلی: 1398/08/17 02:37:16

طول جغرافیایی: 45.34

عرض جغرافیایی: 36.8

عمق زمین‌لرزه: 10 کیلومتر

 نزدیک‌ترین شهرها:

5 کیلومتری گردکشانه (آذربایجان غربی)

18 کیلومتری نقده (آذربایجان غربی)

20 کیلومتری پیرانشهر (آذربایجان غربی)

     

 نزدیکترین مراکز استان:

87 کیلومتری ارومیه

165 کیلومتری تبریز