به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ رشنو روز شنبه در این گفت وگو با اشاره به ثبت یک سمن دیگر در حوزه ورزش وجوانان بروجرد ،اظهار کرد: با ثبت این سمن مجموع سمن های ثبت شده در حوزه جوانان این شهرستان به 2 سمن رسیده است.

 او با بیان اینکه این سمن با نام "جوانان بحر العلوم " وبا مسئولیت دکتر مجید نوروزی به ثبت رسیده است ،افزود: سازمان مردم نهاد جوانان بحرالعلوم در حوزه   آداب زندگی اسلامی  ایرانی فعالیت دارد .

به گفته رییس ورزش وجوانان بروجرد 2 سمن دیگر نیز در حوزه جوانان بروجرد در روند ثبت قرار داردکه با تکمیل ثبت آنان مجموع سمن های جوانان این شهرستان  به 4 سمن خواهد رسید .

 رشنو با بیان اینکه  ثبت سمن های حوزه جوانان در شهرستان بروجرد در روند افزایشی قرار دارد ، یادآورشد: ثبت این 4 سمن  طی مدت مدیریت اینجانب انجام گرفته است.

او همچنین به خانه جوان بروجرد اشاره کرد و گفت: روند عودت خانه جوان بروجرد در حال پیگیری است و با توجه به نامه فرمانداری بروجرد قرار است بازگشت آن به دستگاه ورزش وجوانان  از طریق استانداری لرستان پیگیری شود .

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: