به گزارش خبرگزاری برنا از سمنان؛ محمد مهر آسا افزود: این اراضی که به صورت کشاورزی می‌باشد از سال ۱۳۹۰ مورد تصرف متقاضی قرار گرفته بود که در همان سال با تفاهنامه این زمین با بیش از ۱۵ هکتار به شرکت تعاونی مسکن فرهنگیان شهر گرمسار به فروش می‌رسد و با توجه به تصرف این زمین در ورودی شهر گرمسار با تفاهنامه این مقدار زمین به سازمان ملی مسکن برای اجرای مراحل قانونی واگذار می‌گردد.
وی افزود: مبلغ ریالی این مقدار زمین رفع تصرف شده با احتساب حق ابه کشاورزی حدود ۵۰ میلیارد ریال و بدون حق ابه ۳۰ میلیارد ریال می‌باشد.
وی ادامه داد: مردم می‌تواند در بخش تصرفات غیر قانونی با شماره گیری ۱۶۵۶ به صورت شبانه روزی تماس برقرار نمایند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: