به گزارش خبرگزاری برنا از سنندج؛ بهمن مرادنیا در جلسه کمیته استانی برنامه مدیریت جامع تالاب زریوار با بیان اینکه همواره در مورد زریوار و ساماندهی آن صحبت می شود ولی توجه جدی به آن نمی شود گفت: زریوار یک ظرفیت بزرگ زیست محیطی و گردشگری برای استان است ولی متاسفانه برای زریوار کار چندانی انجام نشده است.

وی تاکید کرد: راه نجات زریوار و کاستن از مشکلات آن بکار گرفتن بخش خصوصی توانمند و دارای برنامه است که به صورت وسیع وارد کار شود.

استاندار کردستان همچنین خطاب به مدیران محیط زیست در خصوص برنامه های مختلف برای مطالعه مشکلات زریوار گفت: سالهاست از این دست مطالعات پراکنده در دست انجام است ولی نتیجه چندانی از آن حاصل نشده است، بنابراین ضرورت دارد چند مورد برنامه محدود مشخص و نسبت به اجرایی شدن آن اقدام شود.

مرادنیا اظهار کرد: بهتر است سازمان محیط زیست قانون حفاظت از تالاب ها را در مورد زریوار به اجرا بگذارد و عوامل تهدید کننده آن را رفع کند، چرا که امروز زریوار از جوانب مختلف مورد تهدید است.

وی همچنین در خصوص حضور شهرداری در حاشیه زریوار نیز گفت: شهرداری چندین سال است درتالاب زریوار حضور دارد و در ساماندهی آن به هیچ وجه موفق نبوده و امیدی نیز نمی رود در آینده بتواند موفقیتی کسب کند.

مرادنیا یادآوری کرد: شهرداری در محل تالاب زریوار باید تابع قوانین و مقررات محیط زیست باشد و ساختار و دستورالعمل های زیست محیطی را بپذیرد.

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: