به گزارش خبرگزاری برنا استان البرز، قلندرزاده اظهار کرد: پس از اجرای طرح مدیریت مصرف سوخت، گرایش شهروندان به گاز طبیعی فشرده (CNG) افزایش یافته و طی 5 ماه اول سالجاری بیش از 103 میلیون مترمکعب گاز فشرده (CNG) در استان البرز عرضه شده که به همین میزان صرفه جویی در مصرف بنزین انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه با اجرای طرح دوگانه سوز نمودن خودروهای عمومی (تاکسی و وانت بار) تعداد متقاضیان استفاده از این سوخت پاک افزایش خواهد یافت گفت: شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه البرز بر اساس نیازسنجی انجام شده، از سرمایه گذاران بخش خصوصی جهت ایجاد جایگاه CNG در سطح استان دعوت به عمل می آورد.

قلندرزاده در ادامه افزود: با احداث جایگاه CNG میتوان ضمن برگشت سرمایه و درآمد زایی برای سرمایه گذاران، موجب عرضه مناسب این سوخت پاک در استان شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: