به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ علی الشتری نژاد در این خصوص به رسانه ها ، گفت: به دلیل عمق کم آب تالاب گری بلمک و تبخیر آن به علت گرمای زیاد، بعضی از قسمتهای تالاب در این فصل دچار کم آبی و خشکیدگی شده که این امر حیات آبزیان این قسمتهای تالاب را به مخاطره انداخته بود ودر  بعضی از نقاط نیز منجر به تلف شدن تعدادی ماهی شده بود.

اوافزود: با عنایت به حساسیت موضوع پرسنل اداره حفاظت محیط زیست پلدختر با همراهی و همکاری جوامع محلی و دوستداران محیط زیست در دو روز متوالی، ماهیان و سایر آبزیان باقی مانده در چاله‌های نیمه خشک تالاب را نجات داده و به مناطق پرآب که تا فصل آبی آتی دارای آب بوده و خشک نمیشوند منتقل نمودند.

الشتری نژاد عواملی مانند وجود زهکش، عدم رعایت حقابه تالاب و تبخیر مناابع آبی تالاب به علت گرمای هوا را از دلایل خشیکدگی قسمت هایی از تالاب در این فصل عنوان نمود.

رئیس حفاظت محیط زیست  پلدختر ضمن قدردانی از  کمک جوامع محلی حاشیه تالاب در انتقال این آبزیان گفت: جوامع محلی نقش اساسی در حفظ تالاب گری بلمک و حیات وحش آن دارند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: