به گزارش برنا،عظیم قهرمانی در جلسه کمیته تخصصی و اجرایی مناسب سازی معابر استان تصریح کرد: لازم است تا پایان سالجاری مناسب سازی و رفع موانع در دو شهر استان به عنوان پایلوت نهایی شود.

وی با بیان اینکه مناسب سازی مبلمان شهر باید جدی گرفته شود،افزود: 

 در احداث پاساژها و ساختمان پزشکان رفع موانع برای تردد جانبازان و معلولان و افراد سالمند در سطح استان باید بطور خاص مورد توجه قرار گیرد.

 قهرمانی اظهار کرد: شهرداریهای استان  در ارتباط با مناسب سازی مبلمان شهری مسئولیتی ویژه ای به عهده دارند  و در این خصوص گزارش مستمر از شهرداریها اخذ می شود.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: