به گزارش خبرنگار برنا از کردستان  ؛ یوسف باشی فرماندار شهرستان سروآباد در دیدار با سید جمیل احمدی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان با تاکید بر اهمیت توسعه آموزش های مهارتی در جامعه گفت : توسعه سرمایه انسانی در مسیر رشد و تولید مستلزم توسعه و گسترش آموزش های مهارتی در جامعه است.

فرماندار شهرستان سروآباد اظهار داشت: نقش و تاثیر سرمایه انسانی بر رشد و توسعه اقتصادی همگی بیانگر اهمیت سرمایه انسانی در رشد و توسعه اقتصادی است که انسجام و استحکام تاثیرات مذکور در مطالعات مختلف بسیار متغیر بوده و با توجه به مدل و اطلاعات مورد استفاده، دستخوش تغییراتی می شوند که ابعاد سرمایه انسانی اعم از : آموزش، شرایط اقتصادی، اجتماعی و بهداشت بر رشد اقتصادی تاثیرگذار هستند.

وی در ادامه افزود: مهاجرت یکی از عوامل اصلی تغییر و تحول جمعیت است و دارای اثرات مثبت و منفی، کوتاه مدت و بلند مدت بسیاری است و این اثرات تغییراتی را در ساختار اجتماعی و اقتصادی مناطق مهاجرفرست و مهاجرپذیر ایجاد می کند .

در ادامه سید جمیل احمدی مدیرکل آموزش فنی و حرفه ای استان کردستان گفت : امروزه دستیابی به رشد و درپی آن توسعه اقتصادی ازجمله خواسته های همه ملت ها و حکومت ها به شمار می رود و تجربه های شکست و موفقیت کشورهای در حال توسعه پس از گذشت سه صده از وقوع انقلاب صنعتی، نشان می دهد که دستیابی به رشد و توسعه اقتصادی، نیازمند ایجاد برخی سازوکارهای خاص در عرصه های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است.

وی در ادامه بیان کرد که بازارهای مالی قدرتمند که قادر به استفاده از منابع سرمایه داری جهت پیشبرد اهداف اقتصادی باشند، ازجمله این سازوکارهای خاص در عرصه اقتصادی به شمار می آید و داشتن بازارهای مالی قدرتمند به نوبه خود، وجود نهادهای مالی قدرتمند را در این عرصه می طلبد.

احمدی بیان داشت : نظامهای مالی با کارکردهایی ازقبیل کسب اطلاعات درمورد فرصت های سرمایه گذاری، نظارت بر سرمایه گذاری های انجام شده، توزیع ریسک، تجمیع پس اندازها و همچنین تسهیل مبادله کالاها و خدمات، باعث کاهش هزینه های معاملاتی و بهبود تخصیص منابع و درنهایت رشد اقتصادی میشوند.

احمدی در خصوص توسعه پایدار گفت : توسعه پایدار فرآیندی است که آینده‌ای مطلوب را برای جوامع بشری متصور می‌شود که در آن شرایط زندگی و استفاده از منابع، بدون آسیب رساندن به یکپارچگی، زیبایی و ثبات نظام‌های حیاتی، نیازهای انسان را برطرف می‌سازد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: