رییس اداره تعاون روستایی سبزوار روز دوشنبه با بیان این مطلب افزود: طرح خرید حمایتی زعفران یکی از سیاست‌های حمایتی دولت از کشاورزان به منظور حمایت از تولید است که از اواسط آبان آغاز شده و همچنان ادامه دارد.

امرالله شمس افزود: محصول امسال در ۲ سطح پوشال مرغوب به ازای هر کیلو گرم ۱۱۰ میلیون ریال و نگین به ازای هر کیلوگرم ۱۳۰ میلیون ریال از کشاورزان خریداری می‌شود.

امسال پنج هزار و ۵۰۰ کیلوگرم زعفران از هزار و ۵۵۰ هکتار مزارع شهرستانهای سبزوار و ششتمد برداشت شد.

شهرستان سبزوار دارای ۵۴ هزار هکتار زمین زراعی و ۱۹ هزار هکتار عرصه باغی است که حدود ۲۰ هزار بهره‌بردار در آنها فعالیت می کنند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: