به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛ حمید مخیری امروز در به خبرنگاران ،اظهار کرد: در برنامه های مراقبتی طرح شهید سلیمانی تا 15 نفر از بستگان و اطرافیان افراد مبتلا برای انجام تست کرونا به مراکز غربالگری معرفی می شوند.

اوافزود: در همین راستا افراد مشکوک نیز برای انجام تست کرونا به این مراکز معرفی می شوند.

 مدیر گروه مبارزه با بیماریهای واگیر معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان گفت: به تمامی مراکز بهداشت شهرستانها ابلاغ شده است تا پرسنل ادارات در معرض خطر بیشتر را مورد غربالگری قرار داده و موارد مشکوک و یا در معرض افراد مبتلا را برای انجام تست و مراقبت های بیشتر معرفی کنند.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: