به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، حبیب الله راستکار با اشاره به بازدید صورت گرفته از پروژه های در دست احداث و ایستگاه های پمپاژ طرح پساب مشهد اظهار کرد: بازدید از پروژه های پیش تصفیه خانه اولنگ و پمپاژ شمس آباد با حضور معاون طرح و توسعه شرکت و مدیران این طرح ها انجام شد.

وی افزود: در این بازدید ضمن تاکید بر اتمام عملیات اولنگ تا خردادماه 1400 پیشنهادهایی برای بروز کردن ایستگاه های پمپاژ اولنگ، خین عرب، پرکندآباد و شمس آباد از سوی معاونت طرح و توسعه شرکت ارائه شد.

مدیر طرح پساب شرکت آب منطقه ای خراسان رضوی ادامه داد: در بازدید از ایستگاه شمس آباد نیز ضمن تاکید بر افزایش سرعت کار و تکمیل این ایستگاه و احداث مخزن 10 هزار متر مکعبی آن، به نحوه بهره برداری از پساب و ارائه آخرین اطلاعات بهره برداران B.O.T نیز تاکید شد

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: