به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛ امان الهی روز جمعه در حاشیه ی بازدید از طرح های عمرانی الیگودرز با بیان اینکه احداث این زمین های چمن مصنوعی یک تعهد دوسویه است ،اظهارکرد: زیر سازی آنها را  اداره کل ورزش وجوانان لرستان  انجام می‌دهد و فرش چمن را  بنیاد علوی ب عهده گرفته است.

اوافزود: چمن مصنوعی طرح تملک زمین در شول آباد و بزنوید انجام گرفته و در حال رایزنی تامین اعتبار زیر سازی ها هستیم.

مدیرکل ورزش و جوانان لرستان همچنین از پیش بینی احداث ۴ زمین دیگر برای  سال ۱۴۰۰ خبرداد و تصریح کرد: در مناطق محروم و روستایی بخشهای زز و ماهرو و ذلقی پس از تامین اعتبار عملیات اجرایی آغاز خواهد شد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: