به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛سردار "حاجی محمد مهدیان نسب" اظهارکرد: در پی مراجعه فردی به پلیس آگاهی لرستان و اعلام شکایت مبنی بر اینکه برادرش برای اقدامات سود جویانه و کسب منافع مادی با دستکاری و جعل قولنامه، یک دستگاه واحد مسکونی ارثیه پدری را تصاحب کرده است، بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور کار ماموران اداره مبارزه با جعل و کلاهبرداری قرار گرفت.

اوافزود: در تحقیقات به عمل آمده توسط ماموران محرز شد، فرد خاطی با دسترسی به مدارک هویتی متوفی، جعل امضاء وی و تنظیم قولنامه، یک باب ساختمان مسکونی را به ارزش 10 میلیارد ریال به تصرف خود درآورده است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: