به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛ عزیزی در نشست شورای فرهنگی و اجتماعی دانشگاه لرستان ،اظهار کرد: باتوجه به شرایط شیوع ویروس کرونا، بایستی فعالیت های فرهنگی و اجتماعی، بیشتر از گذشته در فضای مجازی، توسعه یابد و تشکل های دانشجویی در اینگونه فعالیت ها، مشارکت هرچه بیشتری داشته باشند».

او افزود:«اگرچه به علت شیوع بیماری کرونا، فعالیت های آموزشی دانشگاه ها از حضوری به غیرحضوری تبدیل شد اما خوشبختانه فعالیت های فرهنگی و اجتماعی دانشگاه ها از جمله دانشگاه لرستان، متوقف نشد و براساس استفاده از ظرفیت ها و پتانسیل های فضای مجازی، گسترش یافت و در بخش تولیدات محتوایی متنوع نیز فعالیت های خوبی صورت گرفته که البته نیاز است اینگونه فعالیت ها، بیشتر شوند».

رئیس دانشگاه لرستان، تصریح کرد:«هرچند برنامه های اثرگذاری همچون اردوهای معنوی راهیان نور به علت شیوع بیماری کرونا، فعلاً متوقف شده اند اما در زمینه تولید محتوا در فضای مجازی براساس متغیرهای معنوی، فرهنگی و هنری، می بایست فعالیت های غیرحضوری (مجازی) در راستای تقویت فرهنگ ایثار و شهادت، بیشتر شوند».

 عزیزی بیان کرد:«متناسب با سیاست های ابلاغی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، برنامه هایی همچون پویش کتابخوانی، جشنواره های متنوع مجازی، مسابقات مختلف مجازی و ... از جمله برنامه هایی که است که در راستای تقویت آموز های دینی، بایستی افزایش یابند».

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: