به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛ بر اساس این حکم  بهزاد منصوری بعنوان رییس جدید سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان منصوب شد.

پیش از این بختیار رازانی در ۲۸ آبان ۹۹ به عنوان سرپرست به جای محمد رضا صفی خانی  که  به مدت حدود ۶ سالاین سمت را برعهده داشت  فعالیت کرده بود .

منصوری نیز در یک مقطع سه ساله بعنوان مدیرکل اقتصادی استانداری لرستان فعالیت کرده است.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: