به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛ در ادامه پیگیری های سید موسی خادمی  استاندار لرستان جلسه ای با علی  نبیان معاون وزیر راه و شهرسازی و رئیس سازمان مجری ساختمان ها، تاسیسات دولتی و عمومی برگزار شد .

 خادمی در این جلسه گزارشی از روند ساخت ورزشگاه های ۱۵۰۰۰ نفری خرم آباد و ۵۰۰۰ نفری ولایت بروجرد ارائه داد و موضوع تکمیل این پروژه ها مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

 استاندار لرستان در ادامه با تأکید بر ضرورت تکمیل ورزشگاه های خرم آباد و بروجرد ،اظهار کرد: با پیگیری های به عمل آمده پیشرفت فیزیکی قابل توجهی در دو پروژه مذکور صورت گرفته است .

 خادمی  در این جلسه خواستار تسریع در روند تکمیل و تحویل پروژه های نیمه تمام حوزه ورزش استان شد .

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: