بعضا زینت المجالس بوده اند و لق لق زبان بسیاری، ولی در عمل آنچه باید به آن توجه شود هیچ وقت میسر نشده است.

سالهای اخیر رهبر معظم انقلاب، حضرت آیت الله امام خامنه‌ای پرداختن به موضوع جوانان را تا سطحی بالا می برند که حتی در بیانیه گام دوم انقلاب ،  ۲ گروه مخاطب اصلی بیانات ایشان هستند، یک جوانان و دوم مردم.

این دغدغه صرفا نگرانی یا موضوع داغ، این سالها نیست، بلکه  امام راحل (ره) نیز در واگذاری امور متنوع و مختلف کشوری به جوانان بسیار تاکید داشته‌اند.

حتما بخاطر داریم ۳ روز باقی مانده به انتخابات مجلس یازدهم که رهبری فرمودند مجلس محل حضور افرادی با تفکرات جدید و ایده های نو و ترکیبی از جوانان و افراد با تجربه است.

اگر سخن صریح و دقیق ایشان را به انتخابات پیش روی شوراهای شهر و روستا تعمیم دهیم، بی شک نقش جوانان می بایست نقش پر رنگی در به میدان آوردن مردم برای ایجاد مشارکت باشکوه و حداکثری است.

امید به این باور برسیم که توان جوانان در کنار تجربه افراد پخته، میتواند ترکیب بسیار مناسبی برای انقلاب با نگاه جانشین پروری باشد.

*مجید طهوریان عسکری

فعال فرهنگی

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: