به گزارش برنا؛ شهرهای لنگرود و رودسر در استان گیلان و قایم شهر در استان مازندران تنها شهرهای نارنجی کرونایی در بین استانهای شمالی گیلان و مازندران و گلستان هستند و بقیه شهرهای این استان ها کماکان زرد و یا آبی کرونایی هستند .

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: