به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ خدادادی در این خصوص ،اظهارکرد:پیش از این هیئت تیراندازی لرستان فقط با یک قبضه سلاح اهداف پروازی فعالیت می کرد و با وجود این سه قبضه سلاح جدید  می توان در بحث آموزش ، استعدادیابی بیش از پیش فعالیت کرده و مسیر توسعه ،جذب دوستداران رشته مهیج اهداف پروازی را فراهم کرد.

او به نقل از دکتر علی دادگر رئیس محترم فدراسیون تیراندازی کشور،افزود:هیات های شهرستانی در صورتی که بتوانند از هر طریقی زمینی برای اهداف پروازی مشخص کنند فدراسیون  تیراندازی به جهت حمایت از آنها ، یک قبضه سلاح دولول روی هم به هیئت مربوطه هدیه خواهد کرد.

به گفته رییس هیئت تیراندازی لرستان  با اختصاص این  سه قبضه سلاح تعداد سلاحهای خریداری شده  (تفنگ وتپانچه بادی) توسط هیئت تیراندازی استان لرستان در سه سال گذشته به ۱۵ قبضه افزایش یافت که در طول ادوار گذشته استان و نیز در سطح هیئت های استانی کشور بی سابقه است .

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: