به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛ طی حکمی از طرف محمد رضا نیکبخت رئیس دانشگاه علوم پزشکی لرستان،حسینعلی رفاهی به عنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان درود منصوب شد.

رفاهی ریاست شبکه بهداشت و درمان شهرستان های پلدختر و محلات ،ریاست فوریت های پیش بیمارستانی استان لرستان را در کارنامه خودددارد.

پیش از این  امین ثروتی مسئولیت شبکه بهداشت و درمان شهرستان  دورود را بر عهده داشته که هم اکنون به عنوان سرپرست شبکه بهداشت و درمان شهرستان بروجرد مشغول فعالیت است.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: