به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛  حشمت امان الهی مدیر کل ورزش و جوانان لرستان روزچهارشنبه در تهران  با دکتر مهین فرهادی زاد  معاون توسعه ورزش  بانوان  وزارت ورزش و جوانان دیدار وگفت وگو کرد.

امان الهی در این دیدار  با بیان  اینکه ورزش بانوان از اولویت های سیاست های اجرایی اداره کل ورز وجوانان لرستان است ،اظهارکرد: تلاش می کنیم که حوزه بانوان در اداره کل ورزش وجوانان استان  و هیئت های ورزشی به صورت مستقل عمل کرده و در اجرای برنامه ها مستقل اقدام کند .

او با بیان اینکه اعتبارات جداگانه ای  به برنامه های ورزش بانوان اختصاص دادیم ، افزود:  طرح های مهمی از جمله طرح سنجش قامتی و حرکات اصلاح در روستاها در حال اجرا است و سایر طرح ها مثل طرح پیرامید ، مهارتی، طرح پارک گام و ... نیز اجرا شده و ادامه خواهد داشت.

 مدیرکل ورزش وجوانان لرستان با اشاره به حمایت  از بانوان ملی پوش و قهرمان در سال ۱۳۹۹ ،تصریح کرد: علاوه بر میزبانی مسابقات قهرمانی کشور در حوزه بانوان  برای اولین بار تیم دو و میدانی بانوان لرستان در لیگ برتر دو میدانی قهرمان  کشور شد . 

همچنین در این دیدار دکتر مهین فرهادی زاد  معاون توسعه ورزش  بانوان  وزارت ورزش و جوانان ضمن تقدیر از اقدامات انجام‌شده در ۶ ماهه دوم در لرستان طی سال گذشته  برلزوم اجرای برنامه ها و طرح تندرستی بانوان،مهارتهای دفاعی بانوان ،گردشگری ورزشی  و آموزش ۲۰۰۰ نفر نیروی انسانی در کشور تاکید کرد و گفت:این نیروها در طرح اصلاح ساختار قامتی و حرکات اصلاحی بانوان روستایی مورد استفاده قرار می گیرند.

 دکتر فرهادی زاد افزود: تدارک لازم جهت  مهیا شدن شرایط و کسب سهمیه بیشتر بانوان در بازی‌های آسیای آینده صورت پذیرد.

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: