به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛  فتحی بیرانونددر گفت وگوی  رادیویی چشم انداز صدای لرستان که  به مناسبت هفته زمین پاک انجام گرفت در تبیین شعار و اقدامات هفته زمین پاک ،اظهارکرد: انسان در چند دهه گذشته توسعه های زیادی در کره زمین انجام داده که نتیجه آن آلودگی و تخریب سرزمین بوده است.

اواستفاده بی رویه از سوخت های فسیلی، برداشت بی رویه از منابع آب های سطحی و زیرزمین نابودی زیستگاهها و رویشگاههای جانوری و گیاهی و انفرادی گونه ها – آلودگی منابع آب و خاک و هوا را از مشکلات امروز کره زمین بر شمرده و بر لزوم عزم جدی جهانی برای کاهش آلودگی ها و حفظ محیط زیست تأکید کرد.

فتحی بیرانوند افزود: به دلیل افزایش دخالت ها در محیط زیست و تغییرات گاه غیر قابل مهار و برگشت، مشکلات محیط زیست به طور روز افزونی ادامه دارد و انتخاب شعار « احیاء زمین » افزایش بهره وری برای توسعه پایدار به منظور کاهش تغییرات منفی در کره زمین و بازگشت زیستگاهها و منابع خاکی به شرایط مطلوب می باشد.

او با اشاره به نقش فرهنگ سازی در کاهش آسیب هاب محیط زیست،یادآورشد: با توجه به اهمیت محیط زیست سالم در زندگی امروز نقش فرهنگ سازی در کاهش آسیب های حاصل ازتخریب ها و آلایندهای رو به گسترش در شهرها بسیار مهم است و می تواند در نهادینه ساختن باور پاک بودن و پاک زیستن نقش انکار ناپذیر ایفاء کنند.

این مسئول بیان کرد: انواع پسماند از مهمترین عوامل آلایندگی محیط زیست به شمار می روند و لازم است که دستگاههای متولی اقدامات لازم را در خصوص کاهش خسارات ناشی از جمع آوری و دفن غیر اصولی زباله ها به محیط زیست به نحو احسن انجام دهند.

مدیرکل حفاظت محیط زیست لرستان این هفته را فرصتی مناسب برای بیان چالش های فراوان و فرصت های بسیار موجود در اقدامات مرتبط با احیای زمین بر شمرد و عنوان داشت امیدواریم با تحقق اهداف زیست محیطی توسعه پایدار را با احیای دوباره زمین شاهد باشیم.

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: