به گزارش خبرگزاری برناازلرستان؛ کوشکی روز شنبه در این خصوص ،اظهار کرد: این محموله از واکسن با هدف تکمیل فرآیند واکسیناسیون فاز اول و همچنین سالمندان بالای 80 سال ارسال شده است.

اوافزود: در این محموله جمعا ۵۰۵۰ دز واکسن که تعداد  ۲۴۳۰ دز واکسن اسپوتنیک و ۲۶۲۰ دز واکسن آسترازنکا  وارد سردخانه واکسن سرم و مواد بیولوژیک ستاد معاونت بهداشتی شده است.

معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی لرستان تصریح کرد:واکسن سالمندان بالای ۸۰ سال طبق پرونده بهداشتی موجود در مراکز بهداشتی درمانی و پایگاه های بهداشتی بین شهرستانهای استان بر اساس جمعیت هر شهر توزیع خواهد شد.

او بیان کرد:برای جمعیت سالمندان بالای 80 سال براساس اولویت سالمندان داراری بیماری زمینه ای تزریق انجام خواهد شد.

کوشکی خاطر نشان کرد: بعد از تکمیل این گروه سنی در سری بعدی حتما از گروه ۷۰ تا ۸۰ ساله واکسیناسیون آغاز خواهیم کرد.

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: