خبرگزاری برنا -گروه جوانان / اختصاصی: در سالروز پیوند آسمانی حضرت امیر المومنین (ع) وحضرت فاطمه (س)  قرار داریم روزی که با معرفی یک بازه زمانی  به نام هفته ازدواج در تقویم کشور ثبت شده است.

هفته ای که می توان آن را فرصتی دانست برای اندیشیدن به موضوع مهم ازدواج و چالش های پیش روی آن در جامعه مملو از جوان ما .

ازدواج یک قرارداد اجتماعی است که هدف از آن تکامل روحی و روانی بین انسان هاست .

در دین مبین اسلام در امر ازدواج بسیار تاکید شده است اما آیا به راستی در جامعه کنونی شرایط برای ازدواج جوانان مهیا شده است؟ آیا شرایط امروزی با دستورالعمل های قرآن و اسلام و دین ما مبنی بر آسان گرفتن شرایط ازدواج برای جوانان سازگاری دارد؟

با صراحت می‌توان گفت ؛خیر و نتیجه این بی تدبیری و توجه نکردن به مقوله ازدواج و جوانان با بالا رفتن سن ازدواج در بین جوانان و یا عدم تمایل آنان به ازدواج است که همین امر به راحتی می‌تواند زمینه سوق دادن جوانان به کج روی ها و ناهنجاری های اجتماعی را فراهم آورد.

یکی از دلایل مهمی که می تواند زمینه عدم ازدواج جوانان و یا بالا رفتن سن ازدواج در میان جوانان را فراهم آورد اوضاع نابسامان اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی است که در نهایت ناباوری بر جامعه حاکم است و جوانان به همین دلیل در کمال ناامیدی در انتظار زمان نشسته اند و به سرعت آن را از دست می دهند.

 مسئولین و دولتمردانی که در رأس قرار دارند باید بر این امر واقف باشند که جوانان کشور سرمایه های عظیم و رکن رکین جامعه هستند پس اگر وجود جوانی به دلیل بی مسئولیت و بی‌تدبیری برخی از مسئولین که از سر ناآگاهی در خواب غفلت به سر می برند بشکند در آن زمان است که خوشبختی جوانان با حوادث روزگار رقم می خورد و آن زمان است که جوان عشق را کاشته اما در نهایت ناباوری و افسردگی اشک را درو می کند.

دولت و دولتمردانی که در راس آن قرار دارند باید در راستای بهبود جوانان اندیشه رفاه آنان را در ذهن خود بپروراند بنابراین سنگ پایه بنای دولت رفاه جوانان است و دولت رفاه هم باید برای توسعه هماهنگ جوانان طرح ریزی شود در نتیجه هدف دولت باید رفاه و تامین حد اعلای پیشرفت و راحتی جوانان جامعه باشد و باید حداقل سطح زندگی و فرصت تضمین شده در اختیار همه جوانان قرار گیرد.

جوانان به عنوان بازوان کمکی کشور و تنها منبع قدرتمند پیشرفت و اعتلای کشور باید از مزایایی از جمله موارد زیر برخوردار باشند:حداقل سطح زندگی و فرصت برای جوانان در راستای تشکیل خانواده و ازدواج ، رشته گسترده ای از خدمات اجتماعی برای جوانان فراهم شود تا به راحتی بتوانند به مقوله ازدواج فکر کنند و بهترین انتخاب را داشته باشند ، توزیع متناسب درآمد برای آنان ایجاد شود تا بتوانند به راحتی به سمت مقوله ازدواج سوق داده شوند.

اما متاسفانه با نگریستن به هرسطحی از جامعه به راحتی می توان دریافت که انگارجوانان امروزی به دست تاریخ سپرده شده اند و در نهایت ناباوری و ناامیدی مورد بی‌مهری بسیاری از مسئولین قرار گرفته اندزیرا هیچ کدام از دولتها آن طور که بایدهنوز نتوانسته اند مشکلات و دغدغه های واقعی  جوانان را بررسی و زمینه ازدواج و تشکیل خانواده آنان را به عنوان یک دغدغه اصلی فراهم کنند.

در نهایت مسئولین برای حمایت از سرمایه‌ها و نیروهای بی نظیر خود که همان جوانان هستند باید تمام تلاش خود را در راستای مهیا کردن شرایط و اجرای قانون تسهیل ازدواج به بهترین نحو در جامعه انجام دهند.

دولتمردان می توانند از راه هایی از قبیل افزایش وام‌های کم بهره و راحت به جوانان ، واکاوی تردید در ازدواج جوانان ، حل بلاتکلیفی قانون تسهیل ازدواج ، فراهم کردن اشتغال و تامین مسکن جوانان ، کاهش دغدغه‌های ازدواج جوانان به وسیله مراکز و مشاوره های رایگان ، به سامان کردن اوضاع اقتصادی جوانان ، ایجاد محیط سالم و مساعد و مبارزه با مظاهر فساد و تباهی به وسیله سوق دادن جوانان به سمت ازدواج سالم و اختصاص دادن یارانه مخصوص ازدواج برای جوانان به منظور راغب نمودن آن به امر ازدواج استفاده نمایند. به نظرم هفته ازدوام فرصتی است برای اندیشیدن به این موارد.

نویسنده: عاطفه صادقی – خبرنگار خبرگزاری برنا درلرستان

 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: