به گزارش خبرگزاری برنا از کردستان؛ بهمن مرادنیا استاندار کردستان در آئین افتتاحیە فرودگاە شهدای سقز ضمن تبریک عید سعید قربان به عموم مردم استان و قدردانی از حمایت های رئیس جمهور، وزیر راه و شهرسازی، سازمان برنامه و بودجه ، نمایندە پیشین مردم شهرستانهای سقز ‌و بانە در مجلس شورای اسلامی و مجموعە مدیران استانی گفت: بە عنوان خدمتگزار مردم و فرزند کردستان بە سرانجام رسیدن و افتتاح فرودگاە سقز بە عنوان یک کار بزرگ عمرانی و زیرساختی را بە همە مردم تبریک می گویم. 

وی با بیان اینکە فرودگاە سقز تنها برای مردم سقز نیست و بخشی از مردم استان کردستان و آذربایجان غربی از آن بهرە مند میشوند، اظهار کرد: فرودگاه سقز یک کار بزرگ توسعه ای است و در آینده مردم متوجه بزرگی کار خواهند شد.

وی اضافە کرد: معتقدم این فرودگاە کارکرد منطقە ای دارد و ایجاد منطقە آزاد نیز می تواند بر رونق و پویایی آن بیفزاید.

مرادنیا به حاشیه های ایجاد شده در خصوص افتتاح این فرودگاه گفت: ما به مردم دروغ نمی گوییم و به لطف خدا همه وعده های ما به نتیجه رسیده است.

استاندار کردستان به مردم توصیه کرد زیاد بە حاشیە ها توجە نداشتە باشند، چرا کە اتمام این پروژه نزدیک به سه دهه زمان برده و اگر ما بر افتتاح آن پافشاری نمی کردیم این پروژه چند سال دیگر می توانست با تاخیر مواجه گردد. 

استاندار کردستان به اولین فرود هواپیما در فرودگاه سقز نیز اشاره کرد و افزود: پرواز امروز به صورت آزمایشی انجام شد و در اولین فرصت شرکت فرودگاهها آن را تحویل خواهد گرفت و مسافران می توانند از آن استفادە کنند. 

وبگردی

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: