به گزارش برنا از اراک، مجید آنجفی در مراسم روز ملی مزرعه لوبیا با بیان اینکه استان مرکزی جزو 7 استان برتر در حوزه کشاورزی است، گفت: تولید اکثر محصولات ملی و استراثژیک کشور در استان مرکزی صورت می گیرد و علاوه بر آن رتبه دوم و سوم تولید لوبیای کشور متعلق به استان مرکزی است .

وی با بیان اینکه مراکز ملی تحقیقات کشاورزی در استان مرکزی مستقر هستند، گفت: در مرکز ملی تحقیقات لوبیای خمین 7 رقم لوبیا جدید معرفی شده است که با توجه به اولویت اول وزارت جهاد کشاورزی که بهره وری در منابع آبی است، ارقام مقاوم به کم آبی و آفات گیاهی در این مرکز تولید و معرفی شده است .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: واقعیتی که امروز باید بدون تعصب بپذیریم اینست که  علیرغم دستاوردهای بزرگی که در بخش کشاورزی کشور در دهه های اخیر حادث شده است، هم اکنون با بحرانی به نام بحران منابع آبی طرف هستیم. باید اولویت ها و سرفصل فعالیت ها را بر افزایش میزان تولیدات و کاهش میزان منابع آبی گذاشت .

آنجفی با اشاره به اینکه در گذشته میزان تولید گندم در استان مرکزی 190 هزار تن بوده است، گفت: با وجود کاهش 30 درصدی نزولات آسمانی در استان مرکزی، امروز این سهم از مرز 250 هزار تن گذشته است که این موفقیت حاصل تلاش های بخش تحقیقات و توسعه آبیاری نوین در استان است .

وی تاکید کرد: کشاورزان استان باید بپذیرند با بحران های کشاوزی که در استان مواجه هستیم، مخصوصا در دشت شهرستان خمین به فوریت باید به فکر چاره ای باشیم چراکه تولید لوبیا با مصرف بالای 15 هزار متر مکعب آب هیچ توجیهی ندارد. در شهرستان خمین با پیاده سازی آبیاری نوین، توانستیم میزان آب مصرفی کاشت لوبیا را یک سوم کاهش دهیم .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در پایان تاکید کرد:  باید هدف گذاری ما این باشد، که لوبیا را با کمتر از 5 هزار متر مکعب آب در استان تولید کنیم، همچنین در تولید گندم به همین عدد دست پیدا کنیم. در تولید گندم نباید بیش از یک هزار و 500 الی 2 هزار متر مکعب آب استفاده شود .