به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، مسابقات ژیمناستیک  به مناسبت ولادت امام محمدباقر (ع) و با همکاری دو هیئت ژیمناستیک چناران و گلبهار بین شهرستان چناران، گلبهار و گلمکان در چهار وسیله زمینی، دارحلقه، پرش خرک و پارالل برگزار شد.

در این دوره از مسابقات در بخش زمینی، امیرحسین باقری از چناران، یوسف گروهی از چناران، مهند دلارامی از گلبهار در بخش دارحلقه، اشکان بدیعی از گلمکان، یوسف گروهی از چناران و امیرحسین باقری از چناران، در بخش پارالل، امیرحسین باقری از چناران، میثم عروضی از گلمکان و یاسین حکیمی از گلبهار و اشکان بدیعی از گلمکان و در بخش پرش خرک، مهند دلارامی از گلبهار ، یاسین حکیمی از گلبهار و امیرعلی نیک دل از گلبهار و یوسف گروهی از چناران به ترتیب مقام های اول تا سوم را کسب کردند.

در بخش قهرمان قهرمانان نیز امیرحسین باقری از چناران، اشکان بدیعی از گلمکان، یاسین حکیمی راد از گلبهار، یوسف گروهی از چناران و میثم عروضی از گلمکان به ترتیب اول تا پنج شدند.