به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ طهماسبی با حضور در استانداری لرستان ودیدار با سید موسی خادمی استاندار لرستان که  به منظور تسریع در روند ساخت پروژه های کتابخانه ای  انجام گرفته بود  ضمن تشریح وضعیت کتابخانه های عمومی استاناز برنامه های پیش بینی شده و فعالیت‌های انجام شده در سال ۹۸ گزارشی ارائه داد.

اودر ادامه کمبود فضای مطالعه را یکی از مشکلات و موانع موجود در مسیر گسترش فرهنگ مطالعه دانست و افزود: در حال حاضر ۱3 پروژه کتابخانه ای در حال ساخت در استان وجود دارد که تکمیل و بهره برداری رسیدن آنها یکی از خواسته های بحق مردم است.

طهماسبی تصریح کرد: پیگیری جهت تسریع در روند ساخت پروژه های کتابخانه ای استان  یکی از اولویت های اداره کل کتابخانه های عمومی لرستان در جهت افزایش زیربنای فضای کتابخانه ای است.

او در پایان ضمن ارائه گزارشی از وضعیت پیشرفت پروژه های کتابخانه ای در سطح استان، گفت: امید است در آینده نزدیک شاهد به بهره برداری رسیدن برخی از پروژه ها که داری درصد پیشرفت فیزیکی بالای هستند، باشیم.

 

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: