به گزارش خبرگزاری برنا؛ در تصویر زیبای زیر بوسه سردار بر پیشانی سید حسن نصر الله دیده می شود:

قاسم سلیمانی و سید حسن نصر الله

 

با دوستان خود به اشتراک بگذارید: